HORECA ONDERSTEUNING

Business Colleagues Together Teamwork Working Office

Voor uitvoering en persoonlijke ondersteuning in de praktijk formuleert Vinopsys een plan van aanpak, vergezeld van overzichtelijke richtlijnen en in overleg met u, als ondernemer, een tijdschema voor implementatie. Tijdens de uitvoering zal met u periodiek resultatenoverleg plaats vinden, zodat bij afwijking(en) adequaat kan worden bijgestuurd. Na de eindevaluatie kunnen, wanneer nodig, eventuele vervolgtrajecten nader worden besproken. Met andere woorden, heldere, kort en bondige adviezen, passende maatregelen en persoonlijke ondersteuning voor haalbare en praktische oplossingen!

MEER INFORMATIE OVER HORECA ONDERSTEUNING

Copyright © 2023 Vinopsys | Rock Band by Catch Themes