HORECA BEDRIJFSADVIES

Woman Getting Food On Wedding Dinner

Vinopsys kan op vele fronten voor de Horecaondernemer actief zijn. Zoals o.a. bij;
– het opstarten of doorstarten van een Horecabedrijf
– de tijdelijke bedrijfsleiding cq. management tijdens vakantie of ziekte (interim)
– het analyseren en optimaliseren van routing, logistiek en werksituaties (efficiëntie)
– het produceren en evalueren van een actie advies rapportage (interventie)
– het adviseren en begeleiden t.b.v. procescontrole (productverbetering)
– het intern begeleiden, en trainen van personeel (opleiden)
– het samenstellen en aanleveren van personeelsgidsen en handleidingen (informatie)
– het aanleveren van software t.b.v. calculatie, administratie, registratie, etc.. (automatiseren)
– het verzorgen van workshops m.b.t. service, food & beverage (kennisoverdracht)
– het verzorgen van Master Classes m.b.t. service, food & beverage (inspiratieoverdracht)
– het aanleveren van een gast tevredenheids rapportage (mistery gast)
etc……

MEER INFO OVER HORECA ONDERSTEUNING

Copyright © 2023 Vinopsys | Rock Band by Catch Themes